Framtida ledningscentraler - delrapport 1, omvärldsanalys. Vetenskapliga bidrag under perioden 2005-2011

Författare:

  • Jiri Trnka
  • Mats Persson
  • Pontus Hörling
  • Staffan Nählinder
  • Henrik Artman

Publiceringsdatum: 2011-04-18

Rapportnummer: FOI-R--3184--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Omvärldsanalys
  • litteraturstudie
  • ledningscentraler

Sammanfattning

Denna rapport är en omvärldsanalys av forskning kring ledningscentraler. Syftet med rapporten är att kartlägga och analysera vetenskapliga bidrag inom området publicerade under åren 2005-2011. Rapporten sammanställer information om de viktigaste tidskriftsartiklarna inom området som fokuserar på ledningscentraler i stort; såväl militära ledningscentraler, krishantering, trafikledning för flyg och järnväg, samt processkontroll (såsom kärnkraftverk). Rapporten beaktar ävenartiklar inom de olika forskningsområden som är särskilt centrala för ledningscentraler, exempelvis situationsmedvetenhet, teamarbete, distribuerat beslutsfattande, datorstött arbete, informationsfusion och ledningsstödsystem. Rapporten sammanfattar den allmänna utvecklingen inom området, samt identifierar aktuella trender inom forskningen. Rapporten innehåller även en sammanställning av sammanfattningar (abstracts) av de refererade tidskriftsartiklarna.