Literature Survey of Progressive Damage in Composite Bolted Joints

Författare:

  • Joakim Schön

Publiceringsdatum: 2011-06-30

Rapportnummer: FOI-R--3218--SE

Sidor: 16

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Bultförband
  • Hålkantskrossning
  • Progressivt brott
  • Komposit

Sammanfattning

Förband konstrueras oftast för att brott ska ske som hålkantskrossning, trots att det inte resulterar i ett optimalt förband. Brott med hålkantskrossning i ett förband sker genom att bulten krossar närliggande kompositen när bulten förskjuts parallellt med plattan. Det progressiva brott som sker omfördelar lasten i strukturen och i förbandet vilket gör att brottet kan stanna då andra bultar tar mer last. Brottprocessen är komplicerad med komposit som krossas vid hålkanten, chip out, matrissprickor, fiber brott, delaminering, kinking av 0o-lamina, och stora skjuvsprickor. Att modellera alla de möjliga brottmoderna som ofta pågår simultant är väldigt svårt och istället använder man brottkriterier i varje FE-element. När brott predikteras reduceras elementets styvhet genast till i storleksordningen 10 % av dess ursprungliga värde. De fördelningar av element med brott i som rapporterats förutsäger inte de stora skjuvsprickor som observeras i experiment. Den modellerade last-förskjutningskurvan har sällan den horisontella delen vid maximal last som observeras experimentellt.