Underlag för verkanssimuleringar indirekt eld

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Pernilla Magnusson

Publiceringsdatum: 2011-11-03

Rapportnummer: FOI-R--3277--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • verkan
  • värdering
  • spränggranat
  • artilleri
  • granatkastare
  • brisadhöjd

Sammanfattning

Underlag för Artilleriregementets eget arbete med nya skjutreglementen och oplatskort har sammanställts. Underlaget ska möjliggöra studier av inverkan av brisadhöjd och nedslagsvinkel för olika granaters möjlighet att bekämpa en grupp bestående av 10 soldater i olika typer av skog och på ojämn mark. För att denna studie ska vara möjlig måste bekämpningen ske på ett rimligt taktiskt sätt, att endast studera verkan av en enskild granat kommer inte att ge relevanta resultat. Artilleriregementet har listat ett antal variationer i vapentyp, antal vapen, antal granater per vapen och en given träffpunktsspridning. Till detta kommer variationer i terrängtyp, markojämnhet, nedslagsvinkel och brisadhöjd. Rapporten beskriver det underlag som sammanställts och ska delvis kunna användas som handledning vid Artilleriregementets kommande simuleringar med AVAL.