Socio-Cultural Modelling of Operational Interaction with Influential Actors. Preliminary Investigation

Författare:

  • Peter Svenmarck
  • Eric Sjöberg

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3293--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • inflytelserika aktörer
  • morfologisk analys
  • parakonsistent logik

Sammanfattning

Interaktionen med inflytelserika aktörer under internationella insatser är väsentligt för att få tillgång till information, genomföra förhandlingar och att informera om insatsstyrkans motiv och intentioner. Problemet är att befälhavaren, förutom sin egen förståelse av situationen, för tillfället bara har ett begränsat stöd, om något, för att utföra den här interaktionen. Sverige och Frankrike planerar därför att gemensamt utveckla en konceptuell demonstrator för ett stödssystem för interaktionen med inflytelserika aktörer. Utvecklingen baseras på produkten Intègre från Normind som använder parakonsistent logik. Intègre kan representera och resonera om aktörernas motstridiga motiv och intentioner och har ett interaktionskoncept för att iterativt utveckla en plan för interaktionen med aktörerna. Den här preliminära studien beskriver motiven för projektet, typiska egenskaper hos inflytelserika aktörer, resultaten från en workshop med svenska officerare med erfarenhet som militärobservatörer, aktuella utvecklingar inom parakonsistent logik och några slutsatser om kravställningen på stödsystemet.