Slutrapport MSI-värdering för systemutveckling, uppdragsträning, övningar och internationella insatser. Projektverksamhet 2009-2011

Författare:

 • Martin Castor
 • Jonathan Borgvall
 • Staffan Nählinder

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3315--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • mänskliga faktorn
 • human perspektiv
 • mänsklig effektivitet
 • människa
 • system interaktion
 • MSI
 • träning
 • beredskap
 • prestation
 • mental arbetsbelastning
 • simulator
 • systemutveckling
 • utvärdering
 • metod
 • värdering
 • beteendevetenskap
 • flygvapnet
 • Red Flag
 • Operation Karakal
 • Operation Unified Protector
 • FLSC

Sammanfattning

Rapporten beskriver verksamheten under 2009-2011 för projektet "MSI-värdering för systemutveckling, uppdragsträning, övningar och internationella insatser". Projektet var ett metodutvecklingsprojekt där aktiviteterna kretsade kring utvecklingen av beteendevetenskapliga mätmetoder. Dessa mätmetoder ger Försvarsmakten förmågan att värdera centrala humanrelaterade koncept som till exempel träningsvärde, prestation och mental arbetsbelastning. Verksamheten i projektet har i mycket stor utsträckning bedrivits inom ramen för samarbetsavtal med US Air Force Research Lab (AFRL).