Experimental evaluation of two Ku-band conformal arrays

Författare:

 • Lars Pettersson
 • Lars-Gunnar Huss
 • Ronny Gunnarsson
 • Olof Lunden
 • Stig Leijon
 • Andreas Gustafsson

Publiceringsdatum: 2012-02-14

Rapportnummer: FOI-R--3323--SE

Sidor: 51

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • konform gruppantenn
 • antennmätning
 • mikrostripantenn
 • fasetterad
 • gruppantenn
 • mjukt krökt gruppantenn

Sammanfattning

Två olika konforma gruppantenner för frekvensbandet 16 - 18 GHz har byggts, monterats på en UAV-nosattrapp, och utvärderats experimentellt. En gruppantenn är fasetterad med fem plana delantenner med 7?7 antennelement vardera och den andra är mjukt krökt med 35?7 antennelement Båda gruppantennerna har identiska probmatade mikrostripelement. Strålningsdiagram för några utvalda antennelement har mätts och analyserats. Både systematiska och till synes slumpässiga variationer kan ses. Eftersom de flesta element i den mjukt krökta gruppantennen sitter i mer lika omgivning uppvisar de något bättre kvalitet på diagrammen men diagramkvaliteten för båda gruppantennerna anses dock fullt adekvat för att kunna forma totala gruppantenndiagram av hög kvalitet. De mätta elementdiagrammen har också använts i ett visualiseringsverktyg för att bilda totala strålningsdiagram.