Strukturer för civil-militär samverkan på strategisk och operativ nivå inom HKV - förutsättningar och utveckling

Författare:

  • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3343--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civil-militär samverkan
  • allomfattande ansats
  • strategisk
  • operativ
  • Högkvarteret
  • Försvarsmakten
  • MSB
  • HKV
  • FM

Sammanfattning

Rapportens syfte är att föreslå en utveckling av Försvarsmaktens strategiska och operativa för att uppnå effektivitet i civil-militär samverkan på nivå inom ramen för en allomfattande ansats. I rapporten presenteras en modell för att identifiera viktiga variabler och sammanhang som påverkar förmågan till samverkan. En slutsats är att hänsyn bör tas till att civil-militär samverkan bedrivs i en miljö som kännetecknas av bristande styrning från politisk nivå samt ständiga omorganiseringar och personalbyten inom främst HKV, men även inom MSB. I rapporten ges bl.a. följande rekommendationer: Civil-militär samverkan bör vara planerad och styrd. Samverkan bör fylla en i förväg definierad funktion som leder till ökad effekt i insatserna. Informell samverkan bör ses som komplement. En funktion för civil-militär samverkan bör göras motståndskraftig mot omorganisationer och personalbyten. Försvarsmakten bör tillsammans med främst MSB komma överens om metoder bl.a. för att skapa en gemensam problembild och ställningstaganden kring användningen av NATO:s planeringssystem COPD. Representantskap och deltagande i civil-militär samverkan bör ges ökad status och kravställas. Samverkanspersoner bör utses för att brygga över distans mellan politisk nivå och strategisk respektive operativ nivå.