Jakten på synergin: Erfarenheter av civil-militär samverkan i PRT Mazar-e Sharif

Författare:

  • Magdalena Tham Lindell
  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2011-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3356--SE

Sidor: 74

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Civil-militär samverkan
  • civila kontoret
  • senior civil representant
  • PRT Mazar-e Sharif
  • civil-militära synergier
  • COIN
  • Afghanistan

Sammanfattning

Vid PRT Mazar-e Sharif (MeS) i Afghanistan inrättades 2010 ett civilt kontor bestående av en senior civil representant samt rådgivare från flera svenska myndigheter. Denna konstruktion innebär en ny modell för Sveriges civilmilitära samverkan i Afghanistan, och förväntas vidareutvecklas till en civil ledning för både de militära och civila svenska insatserna under 2012. På uppdrag av Försvarsdepartementet har FOI sammanställt och analyserat erfarenheterna av civil-militär samverkan mellan svenska myndigheter inom ramen för PRT MeS under den period som det civila kontoret har varit etablerat. Rapporten beskriver bland annat hur samverkan fungerat i praktiken och konkretiserar de synergier som uppnåtts genom samverkan. Utöver detta ger rapporten förslag på hur synergier framöver kan ökas, samt identifierar centrala lärdomar för att kunna utveckla förutsättningarna för civil-militär samverkan mellan svenska myndigheter i internationella insatser.