Projekt Signaturmaterial 2011. Några materialtrender

Författare:

 • Jan-Olov Ousbäck
 • Christina Åkerlind
 • Tomas Hallberg
 • Åsa Andersson
 • Jan Fagerström
 • Steven Savage
 • Anna Pohl
 • Lars-Göran Heimdal
 • Anna Jänis
 • Hans Kariis

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3365--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signatur
 • skydd
 • radar
 • IR
 • visuellt
 • styrbar
 • multispektral

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar den verksamhet som har bedrivits inom projektet "Signaturmaterial" under 2011 Arbetet inom projektet har fokuserats kring multispektralitet och adaptivitet för att möta krav på flexibla skydd främst vid internationella insatser i varierande miljöer. Projektet har bevakat den nationella och internationella utvecklingen rörande signaturmaterial. Detta har främst skett genom internationella militära samarbeten och vetenskaplig bevakning genom samarbete med UoH. Några trender som kommer att påverka framtida signaturmaterial är bl.a. nya typer av förlustmaterial i radarabsorbenter, exempelvis nanostrukturella material, grafen och kvasikristallina material. Inom det optroniska området kan nämnas spektral design genom struktur/material från biologiska och naturliga material, biomimetik. Genom att använda nya typer av material förutses mer effektiva signaturmaterial med lägre vikt och volym. Den kompetens som inom projektet upprätthålls har kommit det svenska försvaret och försvarsindustrin till godo genom avtappning till FMV-finansierade projekt, t.ex. expertstöd vid värdering och anskaffning av materiel.