Studie av träning i flygvapnets simulatorer FMS och MMT

Författare:

  • Per-Anders Oskarsson
  • Staffan Nählinder

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3372--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • simulering
  • flygsimulator
  • träning
  • simulatorträning
  • fidelity
  • närvarokänsla
  • transfer av träning
  • flygutbildning

Sammanfattning

Viktiga begrepp vid simulatorträning är fidelity (hur verklighetstrogen simulatorn är), presence (närvarokänsla), motivation, att det är roligt, feedback, inlärning i simulatorn och transfer av träning till verkligt system. Denna rapport redovisar en enkätstudie av dessa begrepp vid träning i två av flygvapnets flygsimulatorer. Studien gjordes med elever under början av sin utbildning på F7 och avser träning med flygsimulatorerna FMS (Full Mission Simulator) och MMT (Multi Mission Trainer). Resultaten visar att egenträning som genomförs i MMT utanför schemalagd tid är mycket uppskattat och anses ha positiv effekt på inlärning. På schemalagd tid tränar eleverna mer i FMS än i MMT, främst på nödsituationer, flygning i dåligt väder, träning på moment innan flygning, och till viss del sådant som inte kan tränas i verkigheten. Träningen i båda simulatorerna anses rolig och motiverande. Fidelity och närvarokänsla är högre i FMS. Eleverna kommenterar särskilt fördelarna med den höga realismen i FMS. Inlärning under träning skattas hög i MMT och mycket hög i FMS. Inlärningen i FMS är särskilt hög för träning på grundläggande handhavande, nödsituationer och sådant som inte kan tränas under verklig flygning. Träning i båda simulatorerna anses ha positiv påverkan på verklig flygning. Trots att inlärning skattas högre i FMS är skillnaden i skattad påverkan på verklig flygning relativt liten. Här bör dock beaktas att vissa saker som exempelvis nödträning och viss procedurträning inte kan tränas i MMT pga. att den har lägre fidelity.