Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning

Författare:

  • Karin Mossberg Sonnek
  • Johan Lindgren
  • Anna Lindberg

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3388--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Klimatanpassning
  • risk- och sårbarhetsanalys
  • kommuner
  • extrema
  • väderhändelser

Sammanfattning

Vägledningen syftar till att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att inkludera i en kommunal risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och vilka som faller utanför. Vägledningen beskriver också hur man utifrån lokala förutsättningar kan välja ut framtida väderhändelser och effekter av klimatförändringen som är viktiga för kommunen att ta med i sin RSA. Vägledningen vänder sig till två målgrupper. Dels till dem som har ett övergripande ansvar för klimatanpassning i kommunen och som vill få en förståelse för vilka delar av klimatanpassningsarbetet som kan genomföras inom ramen för en kommunal RSA. Dels till dem som genomför RSA:n och vill veta vilka klimatrelaterade väderhändelser som kan föras in i analysen och på vilket sätt det kan göras. Vägledningen kan hjälpa till att svara på följande frågor: ? Vilka delar av den kommunala klimatanpassningen kan man arbeta med inom ramen för RSA-processen? ? Vilka delar faller utanför och måste därför behandlas på annat sätt? ? Vilka händelser är, utifrån de lokala förutsättningarna, mest relevanta för kommunen att studera i den kommunala RSA:n?