Mikrovågsmätningar på frekvensselektiva textila material

Författare:

  • Jan-Olov Ousbäck
  • Anna Pohl
  • Hans Kariis
  • Nils-Krister Persson

Publiceringsdatum: 2012-05-03

Rapportnummer: FOI-R--3417--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Signaturmaterial
  • avancerade textiler
  • kamouflage

Sammanfattning

Rapporten redovisar mikrovågsmätningar på några textila material. Transmissionsmätningar har gjorts på olika vävar med olika varp och väftfibrer. Vissa av vävarna har ledande fibrer i periodiska mönster som ger frekvensselektiva egenskaper.