Pakistan - Kärnteknik och kärnvapen

Författare:

  • Mikael Meister
  • Daniel Sunhede

Publiceringsdatum: 2012-05-10

Rapportnummer: FOI-R--3430--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Pakistan
  • kärnvapen
  • doktrin
  • kärnbränslecykeln
  • uran
  • plutonium
  • bärare
  • robot

Sammanfattning

Denna rapport sammanställer och redogör för kända delar av Pakistans kärntekniska program med fokus på tekniska förhållanden kring kärnbränslecykeln, landets kärnvapen och strategiska förmåga. Pakistan har inte signerat icke-spridningsavtalet och internationella sanktioner har under lång tid förhindrat landet från att importera uran. Det kan ändå konstateras att landet med nuvarande produktionstakt är självförsörjande både avseende uranråvara och produktion av fissilt material av vapenkvalitet. Den tekniska expansionen, där framför allt plutoniumproducerande reaktorer och kryssningsrobotar utmärker sig, ger tydliga indikationer på att Pakistan utvecklar plutoniumbaserade kärnvapen. Nuvarande kärnvapenarsenal är dock uranbaserad. Förmågan att slå mot Indiska befolkningscentra är fortfarande central som avskräckande medel gentemot Indiens dominerande konventionella styrkor, men Pakistan går också mot en ökad förmåga att slå mot invaderande pansarstyrkor och strategiska militära mål. Det förhållandevis låga antalet bärare begränsar i dagsläget landets förmåga.