The EDA-project Insensitive Munitions & Ageing. Results from WP2 and WP3

Författare:

  • Elisabeth Bemm
  • Ulla Hedebrant
  • Marja-Liisa Pettersson
  • Åke Pettersson
  • Janis Ritums

Publiceringsdatum: 2012-06-08

Rapportnummer: FOI-R--3442--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • LOVA-krut
  • åldringsegenskaper
  • NL007
  • NL008
  • brinnkaraktärisering i ventilerad bomb

Sammanfattning

EDA-IMA är ett EDA-projekt där åldringsegenskaperna för lågkänsliga energetiska material som ingår i IM studeras. Syftet med projektet är att vid behov utveckla analysmetoder för att kontinuerligt kontrollera effekten av åldring för dessa energetiska material och föreslå en metodik för att uppskatta hur lång tid IM-egenskaperna för ammunitionen kan förväntas bevaras. Arbetet som presenteras här är resultaten från arbetspaket 2 och 3 (WP2 och 3), där åldringsegenskaperna för olika energetiska material har analyserats och analysmetoder för att kontinuerligt kontrollera effekten av åldring studerats. FOI har valt att studera åldringsegenskaperna för två olika LOVA-krut NL007 och NL008 baserade på RDX och CAB. Den här rapporten innehåller resultat från en mängd olika analyser som gjorts på krutprover som utsatts för forcerad åldring motsvarande en lagringstid på mellan 0 till 20 år i 25°C. Resultaten från dessa analyser indikerar att krutkornen vid åldring kan bli spröda och spricka vid förbränning under högt tryck. Kvalitativ tillämpning av "the cracking pressure method" vid brinnkaraktärisering i ventilerad bomb har föreslagits som en möjlig analysmetod för att kontinuerligt kontrollera effekten av åldring hos kruten.