Sahel: En säkerhetspolitisk mosaik

Författare:

 • Oskar Jakobsson
 • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2012-06-26

Rapportnummer: FOI-R--3446--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Afrika
 • AU
 • ECOWAS
 • Sahel
 • Mali
 • Niger
 • Mauretanien
 • Algeriet
 • Libyen
 • AQMI
 • al-Qaida
 • AQIM
 • Maghreb
 • säkerhet
 • tuareger
 • MNLA
 • Ansar al-Din
 • Azawad
 • statskupp
 • terrorism

Sammanfattning

Denna studie analyserar den säkerhetspolitiska situationen i Sahel. Studien konstaterar att den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen i Sahel under våren 2012 kommit att bli mycket turbulent. Utmaningar så som extrem torka, migration och fattigdom i kombination med den arabiska vårens politiska efterverkningar och redan existerande regionala konflikter, statskupper och organiserad brottslighet, har skapat en regional krutdurk. Särskilt finner studien att implikationerna av kriget i Libyen har varit avgörande för konflikteskaleringen i området. Att vapen och migrationsflöden från Libyen skulle få regionala efterverkningar var väntat. Däremot kom förändringsförloppet, främst vad avser Mali, att ske oväntat fort. Studiens slutsats är att Sahel förefaller stå vid en brytpunkt där nu rådande konflikter kan komma att utvecklas utmed två huvudscenarier: 1. begränsas och inneslutas, eller 2. eskalera och spridas utmed med Sahelbältet. Hur regionala och externa aktörer agerar kommer att påverka dessa förlopp i endera riktningen. Studien konstaterar vidare att den väpnade islamistiska gruppen AQMI främst är den grupp som kommit att tjäna på den regionala oredan. Det hot gruppen och dess direkt och indirekt allierade utgör, skapar fortsatt regional och internationell uppmärksamhet. På grund av områdets geografiska närhet och konfliktdynamikens intensitet har EU en regional strategi med ett flertal komponenter under implementering. EU:s egna satsningar är sannolikt otillräckliga för att på egen hand vända områdets utveckling. Fördjupat regionalt samarbete behövs, inte minst genom AU / ECOWAS.