AVAL 6.9.00 File format manual

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo
  • Dag Wallström

Publiceringsdatum: 2012-08-31

Rapportnummer: FOI-R--3466--SE

Sidor: 154

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • AVAL
  • manual
  • 6.9.00

Sammanfattning

Det här är användarmanualen till AVAL 6.9.00. För information om hur AVAL fungerar, se AVAL reference manual och för filformatsexempel se AVAL file format manual.