Setting the Stage for the Military Intervention in Libya - Decisions made and their implications for the EU and NATO

Författare:

 • Madelene Lindström
 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2012-10-23

Rapportnummer: FOI-R--3498--SE

Sidor: 94

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Beslutsfattande
 • EU
 • Frankrike
 • Försvar
 • Libyen
 • Nato
 • Storbritannien
 • Säkerhet
 • Tyskland
 • USA

Sammanfattning

Denna rapport fokuserar på beslutsprocessen som ledde fram till den militära interventionen i Libyen 2011. I rapporten analyseras Libyenkrigets påverkan på EU:s och Natos framtida förmåga att agera militärt. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de positioner ett antal nyckelstater antog, däribland Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Tidsmässigt är analysen avgränsad till att omfatta perioden då upproren i Libyen började (17 februari 2011) fram till Natos beslut att ta kontroll över de militära operationerna (31 mars 2011). Rapporten identifierar både nya och befintliga trender i det internationella samfundet, till exempel gällande sammanhållningen i internationella försvarssamarbeten och europeiska medlemsstaters roll vis-à-vis USA i framtida kriser.