Green manufactering of munitions

Författare:

  • Joakim Hägvall
  • Camilla E Andersson
  • Karin Alverbro

Publiceringsdatum: 2012-11-28

Rapportnummer: FOI-R--3512--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Miljö
  • Grön Design
  • Ammunition
  • Grön ammunition
  • Livscykel tänkande

Sammanfattning

Handboken är avsedd att användas av inköpare, designers och försvarsmakter för att bättre förstå hur tillverkning av mer miljövänlig ammunition kan ske. När ammunitions utformas på detta sätt uppkommer flera fördelar. När en handbok som denna används är syftet att förbättra kontrollen av produkterna och på så sätt minska de totala kostnaderna, miljöpåverkan och andra problem. Syftet med handboken är att ge en komplett bild, en systemvy av hur ammunition kan tillverkas på ett mer miljömässigt anpassat sätt. Därför diskuteras i denna handbok olika frågor, som till exempel konstruktion och val av material, målet att ändra förhållningssätt eller åtminstone öka medvetenheten om hur miljöanpassad ammunition kan designas.