Neighbourhood Watch: Japanese and Swedish perspectives on Russian security

Författare:

 • Shinji Hyodo
 • Carolina Vendil Pallin
 • Yoshiaki Sakaguchi
 • Johan Norberg
 • Shigeki Akimoto
 • Susanne Oxenstierna
 • Hiroshi Yamazoe
 • Jakob Hedenskog

Publiceringsdatum: 2012-12-06

Rapportnummer: FOI-R--3519--SE

Sidor: 138

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Japan
 • Sverige
 • Europa
 • Asien
 • strategi
 • militärreform
 • energipolitik
 • energistrategi
 • säkerhetspolitik
 • terrorismbekämpning
 • Kina
 • SCO
 • CSTO

Sammanfattning

Denna studie om Ryssland är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan National Institute of Defense Studies (NIDS) i Tokyo och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm. Den har tillkommit med stöd av försvarsdepartementen i Japan och Sverige. Genom att kombinera och ibland jämföra två olika geografiska perspektiv på liknande frågor försöker rapporten ge en ny dimension på Rysslands säkerhet. Rapportens underliggande antagande är att vi kan öka vår förståelse av Ryssland genom att jämföra dessa grannlandsanalyser av rysk strategi, militära insatser, energipolitik och terrorismbekämpning.