MSB:s internationella insatser – Fem framtidsscenarier

Författare:

 • Teresa Åhman
 • Johan Tejpar
 • Jan Frelin

Publiceringsdatum: 2012-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3556--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MSB
 • internationella insatser
 • framtidsscenarier
 • klimatförändring
 • migration
 • urbanisering
 • komplexa kriser
 • resiliens
 • EU
 • FN

Sammanfattning

Trender och händelseutvecklingar på den globala arenan skapar hela tiden nya utmaningar för möjligheten att motstå samt hantera kriser och katastrofer. Detta är tydligt för MSB:s internationella insatsverksamhet. För att kunna anpassa förmågor och verksamhet till framtidens behov är det centralt att ha kunskap om framtida utmaningar. Syftet med denna studie är att identifiera och analysera ett antal trender och händelseutvecklingar som kan påverka MSB:s internationella insatser på upp till 20-års sikt. Syftet är sedan att utveckla fem möjliga framtidsscenarier för MSB. Avslutningsvis analyseras scenariernas betydelse för MSB och områden som myndigheten bör följa eller påverka redan idag identifieras. I studien konstateras att MSB:s nuvarande breda uppdrag också innebär en bredd av potentiella områden som på olika sätt kan komma att påverka MSB:s framtida insatser. För det första finns det ett antal områden som MSB inte kan påverka men som myndigheten likväl bör följa i sitt strategiska arbete, vilket t.ex. inkluderar utvecklingen som rör komplexa kriser, framtidens naturkatastrofer, privata företags roll i internationella insatser samt urbanisering med omfattande slumområden som möjlig följd. Det finns vidare ett antal områden av betydelse för MSB som myndigheten till viss del kan påverka, men som också kan påverkas av andra. Exempel på dessa områden är utvecklingen inom EU, FN och Nato samt Sveriges framtida politiska intresse inom internationella insatser. Avslutningsvis finns det ett centralt område som MSB kan påverka utvecklingen av redan idag vilket är inriktningen och utformningen av MSB:s insatsförmågor samt synen på vilken roll myndigheten kan och bör ha i framtidens internationella insatser.