The Structure of Power – an Insight into the Russian Ministry of Defence

Författare:

  • Märta Carlsson

Publiceringsdatum: 2012-12-12

Rapportnummer: FOI-R--3571--SE

Sidor: 62

Skriven på: Engelska