Årsrapport 2012 för FOI:s forskning inom FoT-området Modellering och Simulering

Författare:

 • Farshad Moradi

Publiceringsdatum: 2013-05-14

Rapportnummer: FOI-R--3575--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • M&S
 • modellering
 • simulering
 • träning
 • utbildning
 • krigsspel
 • omvärldsmodellering
 • serious gaming
 • datorspel
 • modellering av mänskligt beteende
 • syntetiska
 • aktörer
 • MbFU
 • MODAF
 • beslutsstöd
 • dataspel
 • realtidssimulering
 • EBP
 • Data Farming

Sammanfattning

I denna rapport presenteras en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2012. Rapporten innehåller en översiktlig redovisning av områdets omfattning och en sammanfattning av forskningsresultaten. Genomförd verksamhet beskrivs projektvis. M&S är ett område med växande betydelse för Försvarsmakten, som ger stöd till olika verksamheter inom FM och är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar, varför forskningen inom området syftar till att stödja och utveckla FM:s förmåga att nyttja M&S. Detta görs genom att ta fram och utvärdera metoder, tekniker, produkter och verktyg, samt ge direktstöd till olika delar av FM (t ex expertstöd, studier och internationella samarbeten) då det efterfrågas. För att kunna erbjuda lösningar med hög kvalité och på hög internationell nivå strävar forskningen att hålla sig på framkanten inom området. En förutsättning för denna ambition är att följa utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning och etablering av nationella och internationella kontakter och samarbeten.