Årsrapport 2012 för FOI:s forskning inom Avskanning av forskningsfronten

Författare:

  • Anders Callenås
  • Katarina Wilhelmsen

Publiceringsdatum: 2013-07-08

Rapportnummer: FOI-R--3579--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Avskanning
  • forskningsfronten
  • strategiska projekt
  • strategisk förnyelse
  • fri forskning
  • omvärldsanalyser
  • skanningsprojekt

Sammanfattning

Årsrapporten redovisar syfte, inriktning, genomförda aktiviteter, framkomna resultat, kunskapsspridning, nytta för kunden samt eventuell fortsättning av projekten. Följande projekt redovisas: Projekt Budget 2012 Finansiering Molekyldynamik 0,5 Mkr Försvarsmakten Modellering av tvåfasflöde 0,4 Mkr Försvarsmakten Contentbased Information Retrieval 0,5 Mkr Försvarsmakten Utmaningar och ansatser för anskaffning av färdigutvecklade lösningar för ledningssystem 0,8 Mkr Försvarsmakten Avdömningsmodeller och metoder 0,6 Mkr Försvarsmakten Tändsystem 0,5 Mkr FOI Soldatens IPE@2020 0,6 Mkr FOI Metoder för detektion av små sjömål 0,5 Mkr FOI LVC - Live -Virtual-Constructive 0,4 Mkr FOI Data Farming 0,3 Mkr FOI Hyperspektral analys av celler och vävnader exponerade för små partiklar 0,6 Mkr FOI Metoder för uppföljning och utvärdering av fredsfrämjande insatser 0,6 Mkr FOI Osäkerhetsmängder för förbättrad fusion av undervattensdata 0,4 Mkr FOI Cloaking 0,4 Mkr FOI Ny EO-avbildningsteknik 0,5 Mkr FOI Peridynamics 0,4 Mkr FOI Vektorsensorer 0,8 Mkr FOI