Dealing with change: EU and AU responses to the uprising in Tunisia, Egypt and Libya

Författare:

 • Mikael Eriksson
 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2013-01-29

Rapportnummer: FOI-R--3589--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Tunisien
 • Egypten
 • Libyen
 • arabiska revolter
 • Arabiska Våren
 • Europeiska Unionen
 • EU
 • Afrikanska Unionen
 • AU
 • säkerhet
 • partnerskap

Sammanfattning

Upproren som svepte över Nordafrika och Mellanöstern från slutet av 2010 innebar betydande förändringar både internationellt och regionalt. Denna rapport tittar på den Europeiska Unionens (EU:s) och den Afrikanska Unionens (AU:s) reaktion och svar på de folkliga upproren i Tunisien, Egypten och Libyen. Studien framhåller några av de huvudsakliga ämnen som tagits upp i nutida litteratur och i intervjuer. Hur, om alls, har relationerna mellan organisationerna och de nordafrikanska länderna förändrats? Vilka instrument valde EU och AU att använda, och var dessa verktyg lämpliga? Analysen överväger eventuella lärdomar för de två organisationernas framtida relationer med Tunisien, Egypten och Libyen, och med avseende på EU:s och AU:s förmåga att i framtiden möta liknande politiska utmaningar. Studien avslutas med en lista med rekommendationer för hur EU och AU skulle kunna anpassa sina strategier och program.