Routing Aspects on Soldier Node System

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson
  • Mattias Sköld

Publiceringsdatum: 2013-04-05

Rapportnummer: FOI-R--3642--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Buret Krypto
  • Soldier Node
  • routing
  • multicast

Sammanfattning

Buret Krypto ("Soldier Node" på engelska) ska ge enskilda soldater förmåga att kryptera/dekryptera tal och data i en taktisk miljö. Som förberedelse för en upphandling är det viktigt att undersöka om det finns möjliga tekniska lösningar som uppfyller Försvarsmaktens ställda krav. Syftet med rapporten är att undersöka konsekvenserna av olika routing-alternativ i Buret Krypto. För att utvärdera olika routing-alternativ har vi definierat fem nätspecifika användningsfall baserade på Försvarmaktens krav på Buret Krypto. Följande tre routing-alternativ beaktas: (Host) Buret Krypto uppträder på ett liknande sätt som en vanlig bärbar dator ansluten till ett datornät via ett Ethernet-gränssnitt. (Dual host) Buret Krypto beter sig som två olika värdar sett från IP-nätverket. Beroende på vilka gränssnitt som är aktiva så växlar Buret Krypto internt mellan förkonfigurerade statiska routingtabeller. (Router) Buret Krypto innehåller en router som kör dynamiska routingprotokoll på alla gränssnitt. Eftersom Ra1570 saknar fullt stöd för dynamiska nät, är det oklart om alla användningsfall kan hanteras med Ra1570. En host-lösning uppfyller inte kraven på Buret Krypto. Vi visar att med tillräcklig förkonfiguration, kan en dual hostlösning hantera de användningsfall som beskrivs i rapporten, men har vissa begränsningar, bl.a. när det gäller unicast-trafik. En router-lösning i Buret Krypto har flera attraktiva fördelar såsom: (1) effektiva rutter, (2) applikationens IP-adress är oberoende av mobilitet och (3) kompatibilitet med kommersiella routrar i nätverket. Det är dock oklart om det är möjligt att anskaffa en kommersiell router inom den aktuella tidsramen för Buret Krypto, givet de hårda kraven på fysisk storlek och energiåtgång. Dessutom är det osäkert om mängden administrativ routingtrafik kan reduceras tillräckligt för att användas i ett mobilt radionät. En icke-kommersiell router som är särskilt utformad för låg overhead i taktiska miljöer minskar inte den totala overheaden i ett system som redan har kommersiella routrar.