Information operations on the internet - A catalog of modi operandi

Författare:

  • Ulrik Franke

Publiceringsdatum: 2013-04-15

Rapportnummer: FOI-R--3658--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Internet
  • informationsoperationer
  • psykologiska operationer
  • propaganda
  • falska gräsrotskampanjer
  • internet-strumpdockor

Sammanfattning

Modern informations- och kommunikationsteknik erbjuder nya sätt att målsöka och påverka den allmänna opinionen. Sociala nätverk som Facebook, mikrobloggar som Twitter, videotjänster som YouTube och sökmotorer som Google möjliggör var och en sina sätt att styra hur utvalda individer uppfattar informationsmiljön. Därmed påverkas deras vilja, förståelse och förmåga. Den här rapporten innehåller en katalog av internetbaserade tekniker för informationsoperationer, baserad på en genomgång av vetenskaplig litteratur, nyhetsrapportering och offentliga upphandlingar. Teknikerna är kategoriserade enligt svensk och Nato-doktrin för informationsoperationer. Målsättningen är inte att diskutera tekniska detaljer, utan att informera beslutsfattare om de nya möjligheterna för en motståndare att styra informationsmiljön. Även om många aktörer kan använda internet i propagandasyfte fokuserar rapporten på de modi operandi som är tillgängliga för statsaktörer. Utöver själva katalogen identifierar rapporten även några strategiska implikationer av informationsoperationer på internet, såsom utökad räckvidd, oavsiktliga konsekvenser, problem i militär operativ planering och möjligheterna att vilseleda automatiska verktyg för så kallad buzz monitoring.