Computational Creativity: Novel Technologies for Creative Decision Making. An introduction and literature review

Författare:

  • Tove Gustavi
  • Magnus Jändel

Publiceringsdatum: 2013-05-07

Rapportnummer: FOI-R--3664--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Beslutsstöd
  • autonomi
  • artificiell intelligens
  • maskinkreativitet

Sammanfattning

Kreativt beslutsfattande är ofta nyckeln till framgång men ledare är många gånger stressade och har då svårt att komma på den förlösande idén. Det är mycket lättare att utvärdera en idé när den väl ligger på bordet. Hur får vi fram nya och relevanta idéer i strategiskt och operativt beslutsfattande? Traditionella lösningar bygger på att stimulera mänsklig kreativitet med innovationskonsulter, brainstorming och kreativitetsprocesser men detta passar ibland inte för de höga kraven och tempot i militärt beslutsfattande. Kan maskinintelligens bidra med kreativa idéer? Det är nyckelfrågan i det nya forskningsfältet maskinkreativitet. Principen för beslutstöd med maskinkreativitet är att artificiell intelligens i form av ett datorprogram stödjer en beslutsprocess genom att föreslå nya idéer. Dessa idéer kan i operativt beslutsfattande introducera nya handlingsalternativ, identifiera anomalier i beslutsfattares situationsuppfattning eller föreslå aspekter av situationen som beslutsfattare borde titta närmare på. Strategiskt beslutfattande kan till exempel stödjas med idéer till nya scenarier eller förslag till nya tekniska lösningar. Rapporten är skriven på uppdrag av FMV och beskriver därför forskningen inom maskinkreativitet med fokus på vad som är användbart för beslutsstöd och för militärt relevanta autonoma system. I kapitel 1 förklarar vi för läsare som inte är datorvetare hur det är möjligt för maskiner att hjälpa människor med kreativa idéer och hur långt forskningen i stora drag har kommit. Vi ger exempel på hur maskinkreativitet idag används för strategisk scenarioplanering och hur operativa beslut kan stödjas. Kapitel 2-4 är en litteraturstudie där vi beskriver viktiga metoder såsom begreppsanalogier, informationsteori, logikmetoder och genetisk programmering. Vi analyserar även vad vi kan lära oss från tillämpning av maskinkreativitet inom berättelseskapande, konst och teknikinnovation. I kapitel 5 gör vi ett försök till prognos över teknikutveckling och tillämpning inom beslutstöd och autonoma system.