The Role of the African Union Mission in Securing Somalia: AMISOM - Peacekeeping Success or Peacekeeping in Regress?

Författare:

  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2013-07-11

Rapportnummer: FOI-R--3687--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • AMISOM
  • AU
  • Afrikanska unionen
  • Afrika
  • Afrikas horn
  • Somalia
  • fredsfrämjande insatser
  • afrikansk säkerhet

Sammanfattning

Denna rapport är en uppföljning av FOI:s studie om AMISOM som genomfördes 2008. I rapporten undersöks den positiva utveckling av det somaliska säkerhetsläget som skett sedan 2010 och AMISOM:s roll i detta. Studien ger en översikt över de största förändringarna som skett inom AMISOM under de senaste fem åren. Analysen kartlägger också andra omständigheter som bidragit till det förbättrade säkerhetsläget. Vidare undersöks i rapporten giltigheten i att beskriva AMISOM som en gångbar modell för effektiva fredsfrämjande insatser med afrikansk trupp understödd av västerländska medel. Rapporten visar att AMISOM har haft viss framgång i att bidra till stabiliseringen av Somalia men att AMISOM är långt ifrån den enda faktorn som bidragit till den nuvarande säkerhetssituationen. I rapporten dras också slutsatsen att det är för tidigt att bedöma AMISOM:s generella framgång eftersom den politiska situationen och säkerhetsläget i Somalia fortsatt är osäkra. Trots att AMISOM har fått ett mycket omfattande stöd från partners anses AMISOM fortfarande vara för hårt ansatt, dåligt utrustad och underfinansierad. Därmed dras slutsatsen att AMISOM starkt kan ifrågasättas som en modell för fredsfrämjande insatser i Afrika.