MIMO på arméfordon - vinster i praktiken

Författare:

  • Sara Linder
  • Björn Johansson
  • Gunnar Eriksson

Publiceringsdatum: 2013-09-30

Rapportnummer: FOI-R--3696--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MIMO
  • Multipe-output Multiple-Input
  • diversitet

Sammanfattning

Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) har blivit en populär teknik för att höja datatakten i kommunikationssystem eftersom MIMO-tekniken kan öka datatakten utan att öka effekten eller bandbredden för systemet. Den forskning som bedrivits inom området har framförallt fokuserat på civil användning även om det finns undantag som studerat MIMO för militär taktisk kommunikation. I den här rapporten analyseras MIMO framförallt för frekvenser runt 300 MHz mellan två enheter med låga antennhöjder. För MIMO behöver både sändare och mottagare vara utrustade med flera antennelement och antennerna behöver vara separerade från varandra, om inte olika polarisation används. I den här rapporten har vi speciellt undersökt två plattformar, stridsvagn 122 och stridsfordon 9040. På plattformarna har det bedömts realistiskt med 4x4 eller 2x2 MIMO. Utifrån en omvärldsbevakning och tidigare mätkampanjer är kapacitetsökningar på 1,5 gånger eller 2-3 gånger rimliga för 2x2 MIMO respektive 4x4 MIMO jämfört med ett traditionellt enantennsystem. Istället för en kapacitetshöjning kanMIMO användas för att öka robustheten genom att minska inverkan av fädning. MIMO kan även användas för att minska uteffekten för kommunikationssystemet eller för att öka räckvidden.