Comparison of MPR-based flooding methods in different environments

Författare:

  • Jan Nilsson
  • Ulf Sterner

Publiceringsdatum: 2013-09-27

Rapportnummer: FOI-R--3701--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • MPR-baserad flödning
  • kanalmodell
  • olika miljöer
  • ad hoc-nät

Sammanfattning

I rapporten undersöker vi metoder för hur man effektivt kan åstadkomma robust MPRbaserad broadcast i mobila taktiska ad hoc-nät. Speciellt utforskar vi hur olika utbredningsmiljöer påverkar olika MPR-baserade metoders prestanda. Det finns flera olika metoder, eller kombinationer av metoder som kan avvändas för att öka robustheten hos MPR-baserad broadcast. Vi studerar standardmetoden i OLSR för att välja MPR-noder, MPR-default, som en referens och undersöker användande av fysik lager information och att lägga till ytterligare MPR noder. Viktigt är också att beakta komplexiteten för att implementera metoderna. För att undersöka vilken metod som bör väljas används en kanalmodell med vars hjälp olika utbredningsmiljöer kan efterliknas. Vi analyserar prestanda för stadsmiljö och några olika landsbyggdmiljöer såsom slättmark och skogsterräng. Resultaten visar på att hur bra en metod fungerar beror av topologin och framförallt dynamiken i nätet, d v s hur snabbt länkarna mellan noderna ändras. MPRdefault är inte tillräckligt robust, utom möjligen i en platt miljö, så andra metoder krävs. För glesa nät är metoden att lägga till ytterligare MPR noder ett bra alternativ, men för väl förbundna nät är det mera effektivt att använda fysisk lager information.