Towards the Learning Organisation

Författare:

 • Henrik Artman
 • Jonathan Borgvall
 • Martin Castor
 • Hans Jander
 • Sinna Lindquist
 • Robert Ramberg

Publiceringsdatum: 2013-10-08

Rapportnummer: FOI-R--3711--SE

Sidor: 34

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • träning
 • simulering
 • pedagogik
 • träningseffektivitet
 • prestationsvärdering
 • verktyg
 • genomgång efter övning
 • FLSC

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva modeller för operativ träning av militär personal samt ramverk, metoder, och verktyg som stöder analys, planering, uppföljning, och utvärdering av träning. Som exempel används i huvudsak simulatorbaserad träning och övning, och i synnerhet verksamheten vid FOI/FLSC (Totalförsvarets Forskningsinstitut/ Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter). Rapporten inkluderar även konkreta rekommendationer kring hur ramverk, metoder, och data från utvärderingsverktyg kan användas av en organisation för effektiv träning, och föreslår ett antal forsknings- och utvecklingsaktiviteter som strävar mot en lärande organisation.