External Interventions in Somalia’s Civil War. Security Promotion and National Interests?

Författare:

 • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2013-11-28

Rapportnummer: FOI-R--3718--SE

Sidor: 137

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Somalia
 • inbördeskrig
 • Afrikas horn
 • Uganda
 • Kenya
 • Etiopien
 • IGAD
 • Afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen
 • APSA
 • extern intervention
 • geopolitik
 • afrikansk säkerhet
 • Afrika

Sammanfattning

Studien analyserar konfliktutvecklingen i Somalia med fokus på extern militär intervention. Särskilt undersöks Etiopiens, Kenyas och Ugandas politiska och militära intressen i landet. Syftet är att bättre förstå hur extern intervention kan komma att påverka maktbalansen i Somalia samt indirekt maktbalansen på Afrikas horn. Vidare undersöker studien vilka politiska intressen och utmaningar respektive land har i Somalia, samt hur dessa påverkar dess säkerhetspolitiska situation. Studien inkluderar dels teoretiska rön, dels tre empiriskt baserade fallstudier. Rapportens huvudsakliga slutsats är att Somalia efter årtionden av internt våld med regionala kopplingar är på väg in i en fas med tilltagande politisk spänning gentemot sina grannländer. Det militära stöd som staterna Etiopien, Kenya och Uganda hittills har gett Somalia kommer sannolikt att kompliceras under de närmsta åren då grannländerna har olika syn på hur Somalia utvecklar sig politiskt och administrativt. Denna spänning handlar i grunden om Somalias vilja att hävda sin suveränitet och grannländernas fortsatta vaksamhet för att skydda sina nationella intressen.