Eucap Nestor - Trying to Steer Out of the Doldrums

Författare:

 • Johan Tejpar
 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2013-11-11

Rapportnummer: FOI-R--3721--SE

Sidor: 51

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Europeiska unionen
 • EU
 • GSFP
 • EUCAP Nestor
 • Afrikas horn
 • Djibouti
 • Kenya
 • Seychellerna
 • Somalia
 • Tanzania
 • kapacitetsuppbyggnad
 • sjöröveri
 • maritim säkerhet

Sammanfattning

Europeiska unionens råd gav i juli 2012 grönt ljus för lanseringen av EU:s uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (EUCAP Nestor). Missionens målsättning är att bistå ett antal länder i östra Afrika och västra Indiska oceanen att stärka sin kapacitet när det gäller maritim säkerhet. EUCAP Nestor bröt ny mark då det var den första gången EU lanserat en regional civil insats inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). Efter mer än ett år befinner sig insatsen dock på många sätt fortfarande i en uppstartsfas. Denna rapport tittar på varför så är fallet, och vilka lärdomar - positiva och negativa - som kan dras från EUCAP Nestors första år. Studien behandlar bl.a. omfattningen av politiskt stöd i de länder som insatsen initialt planerade att stödja, dess stödfunktioner, och frågor relaterade till samordning.