Europeiska rådet om försvar 2013 och framtiden för GSFP

Författare:

 • Anna Sundberg
 • Anna Forsström

Publiceringsdatum: 2013-11-19

Rapportnummer: FOI-R--3735--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EU
 • GSFP
 • Europeiska rådet 2013
 • Polen
 • Finland
 • Italien
 • Nederländerna
 • Sverige
 • NATO

Sammanfattning

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) betraktas i dagsläget av många som urholkad och splittrad. Den finansiella krisen, försvarsbudgetnedskärningar, USA:s tal om ombalansering och ökade krav på Europa att ta ansvar har gjort kontrasten mellan ambitioner och resultat än större. Någon enighet om vart GSFP är på väg bland de tre stora militärmakterna i EU - Storbritannien, Tyskland och Frankrike - tycks heller inte vara i sikte inom den närmsta framtiden. Mot denna relativt dystra bakgrund står EU och GSFP 2013 vid ett viktigt vägskäl då EU:s stats- och regeringschefer möts i december för att vid Europeiska rådets möte diskutera försvar och GSFP:s framtid. I denna rapport förmedlas, analyseras och jämförs olika perspektiv på vart GSFP är på väg, såväl i ett längre som i ett kortare tidsperspektiv inför Europeiska rådets möte i december 2013. Av rapporten framgår att ledarskapet kommer att vara en nyckelfråga för vad som händer med GSFP framöver samtidigt som bilden av ett projekt utan tydlig motor framträder. En genomgång av forskardebatten i Europa pekar på behovet av en genomgripande strategisk diskussion om GSFP medan en analys av ett urval medlemsländers ståndpunkt visar på en större försiktighet och en praktisk hållning. När det gäller Europeiska rådet 2013 konstateras i rapporten att det kommande mötet betraktas som mycket betydelsefullt. Däremot finns generellt sett lågt ställda förväntningar på konkreta resultat från själva mötet och de förhoppningar som har funnits gällande processen fram till mötet har till stor del kommit på skam. Hoppet sätts istället till regelbundna möten och en process för att behålla försvarsfrågan högt upp på dagordningen i EU.