Årsrapport 2013, Syntetiska aktörer

Författare:

 • Linus Luotsinen
 • Torbjörn Härje
 • Johan Hedström
 • Emil Salling
 • Kristoffer Hultgren

Publiceringsdatum: 2013-12-10

Rapportnummer: FOI-R--3751--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Intelligenta agenter
 • multi-agent system
 • multi-agent simulering
 • agent-baserad modellering
 • populationssimulering
 • datorgenererade aktörer
 • data-driven beteendemodellering
 • beteendeträd

Sammanfattning

Denna rapport beskriver verksamhet och resultat från projektet Syntetiska aktörer (FoT nr 922:01.03) under året 2013. Projektet har sedan behovsanalysen, som genomfördes tillsammans med Markstridsskolan under 2009, utvecklat en prototyp, POPSIM, som är en simulator där populationer och dess beteenden modelleras och simuleras på individnivå i en syntetisk stadsmiljö. Vidareutveckling av POPSIM har varit huvudaktiviteten i projektets verksamhet under året. Några av höjdpunkterna i arbetet har varit: införandet av modeller för simulering av åsikter i populationen; ruttplanering för fotgängare; visualisering av lägesbilder med avseende på övningsledare och utövare; samt beskrivning och implementation av ett scenario där en verklig stab förväntas kunna öva och förbättra sin förmåga att väga informationsanskaffning kontra risk i krigshärjade stadsmiljöer. Utöver arbetet med POPSIM har projektet: tillsammans med Luftvärnsregementet (LV6) och Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC) diskuterat framtida behov av beteendemodeller för luftvärn, etablerat kontakt och planerat samarbete med internationella forskare inom forskningsområdena data-driven beteendemodellering och lärande/adaptiva agenter. Planen för nästa år, som är projektets slutår, är främst att vidareutveckla POPSIM samt att genomföra en övning i syfte att utvärdera och identifiera åtgärdspunkter med avseende på verktyget och dess ingående modeller.