The United Nations at War in the DRC? Legal Aspects of the Intervention Brigade

Författare:

 • Carina Lamont
 • Emma Skeppström

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3761--SE

Sidor: 43

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Demokratiska republiken Kongo
 • DRK
 • fredsfrämjande insatser
 • Förenta nationerna
 • FN
 • interventionsbrigad
 • internationell rätt
 • MONUSCO

Sammanfattning

Demokratiska republiken Kongo (DRK) har länge varit drabbad av konflikter. Ett antal försök att hitta en lösning på konflikten har misslyckats. Ytterligare ett försök att bidra till en lösning är det nya mandat som FN:s insats i DRK, MONUSCO, fick under 2013. Mandatet ger insatsen rätt att genom helt nya medel och metoder engagera sig i konflikten. Denna rapport analyserar det nya mandatet och diskuterar vilka konsekvenser detta kan få för fredsfrämjande insatser och konflikten i DRK. Mandatet kan tolkas som att det bemyndigar MONUSCO att delta i den väpnade konflikten som kombattanter och använda våld i enlighet med krigets lagar. Detta reser ett antal viktiga juridiska och säkerhetspolitiska frågor. Även om ett så pass robust mandat är nödvändigt för att lösa konflikten, kan det få konsekvenser för nationell och regional säkerhet. Mandatet kan också påverka de sedan länge existerande principerna för fredsbevarande insatser.