AVAL 6.9.06 Reference manual

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo
  • Dag Wallström

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3791--SE

Sidor: 233

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • AVAL
  • manual
  • 6.9.06

Sammanfattning

Det här är referensmanualen till AVAL 6.9.06 som beskriver hur AVAL fungerar. För information om hur AVAL används, se AVAL user's manual och för filformatsexempel se AVAL file format manual.