Luftburna kommunikationsnoder i marknät. Analys av helikopterscenario

Författare:

  • Sara Örn Tengstrand

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3820--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • helikopter
  • räckvidd

Sammanfattning

Helikoptrar har idag i vissa fall dålig kommunikationmed basen och närbelägnamarkförband när de lämnat basen. Det leder bland annat till att helikoptern väljer att inte flyga nära egna markförband, av risk för vådabeskjutning.Man kan inte heller få uppdaterad lägesinformation, eller överföra information innan man landat. Önskvärt vore att kunna upprätta radiokommunikationmed förband på marken innan man har visuell kontakt. I denna rapport har vi beräknat räckvidder mellan en helikopter och noder på marken.Marknoderna är enheter som använder enmodern taktisk radio. Radiosystemet använder frekvensen 50 MHz eller 300 MHz, och har för dessa frevenser bandbredden 25 kHz respektive 1 MHz och uteffekten 50 W respektive 44 W. Vi diskuterar även krav på anslutningstider mellan helikopterns radio och noderna på marken. Beräkningarna visar att räckvidden är terrängberoende för alla kombinationer av flyg- och antennhöjder. På låga flyghöjder blir räckvidden kort för frekvensen 300 MHz. Exempelvis fås räckvidder mellan 1,25 och 10 km för en flyghöjd på 20 m även om marknoden har en mast på 25 m. Med 1000 m flyghöjd blir räckvidden betydligt större, 7-55 km för 3 m antennhöjd för marknoden och 9-103 km för 25 m mast. Med 64 noder på marken, där helikoptern kan välja att kommunicera med den som är bäst, fås upp till fördubblad räckvidd jämfört med att ha en enda marknod med 3 m mast. Det är dock bättre med en 25 m hög mast än med 64 noder med 3 m höga antenner. På frekvensen 50 MHz blir räckvidderna längre. Med 20 m flyghöjd och 25 m antenn fås en räckvidd på 4-32 km, och på 1000 m höjd med tremetersantennen 24-117 km. Om länken ska användas för att identifiera helikoptern behöver länken hinna kopplas upp och informationen överföras innan helikoptern upptäcks av förbandet på marken. I detta fall blir räckvidderna i de flesta fallen bara tillräckligt långa om helikoptern flyger på den högsta studerade flyghöjden, 1000 m.