Test of hybrid panel in compression

Författare:

  • Rolf Jarlås
  • Joakim Schön
  • Per Davidsson

Publiceringsdatum: 2014-02-28

Rapportnummer: FOI-R--3843--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • komposit
  • panel
  • hybrid struktur
  • buckling
  • prov
  • test
  • tryck.

Sammanfattning

Projektet POSCOS inom det nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) syftar till metodutveckling gällande dimensionering av bucklingsbenägna kompositstrukturer. I denna rapport presenteras provresultatet för en tryckbelastad hybridpanel med aluminium-förstyvningar som skruvats fast mot det plana kompositskinnet (POSCOS-1). Panelen tillverkades av SAAB AB och provningen genomfördes vid FOI. Provresultaten som beskrivs här innefattar såväl last-, töjnings- och fullfälts-mätning med det optiska systemet Aramis. Provningen visar att kollapslasten är cirka tre gånger högre än bucklingslasten för skinnet, samt att ett mindre antal lastcykler till nivåer avsevärt högre än bucklingslasten kan göras utan att medföra några observerbara skador eller mätbara rest-töjningar. Provresultaten kan jämföras med motsvarande prov för en integral svagt enkelkrökt kompositpanel (POSCOS-2).