Test of integral composite panel in compression

Författare:

  • Rolf Jarlås
  • Joakim Schön
  • Per Davidsson

Publiceringsdatum: 2014-02-28

Rapportnummer: FOI-R--3844--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • komposit
  • panel
  • integral panel
  • buckling
  • prov
  • test
  • tryck.

Sammanfattning

Projektet POSCOS inom det nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) syftar till metodutveckling gällande dimensionering av bucklingsbenägna kompositstrukturer. I denna rapport rapporteras resultatet av provning gällande en integral förstyvad svagt enkelkrökt komposit-panel som belastats i tryck (POSCOS-2). Panelen tillverkades av SAAB AB och provningen genomfördes vid FOI. Provresultaten som beskrivs här innefattar last-, töjnings- och fullfälts-mätningar med det optiska systemet Aramis. Provningen visar att kollapslasten är cirka 2,5 gånger högre än bucklingslasten för skinnet, samt att ett mindre antal lastcykler till nivåer avsevärt högre än bucklingslasten kan göras utan att medföra några observerbara skador eller mätbara resttöjningar. Provresultaten som beskrivs i denna rapport kan jämföras med motsvarande prov för en byggd panel med förstyvningar i aluminium som skruvats fast mot en plan komposit-platta (POSCOS-1).