Central African Republic – Trapped in a Cycle of Violence? Causes, Conflict Dynamics and Prospects for Peace

Författare:

 • Gabriella Ingerstad

Publiceringsdatum: 2014-05-22

Rapportnummer: FOI-R--3877--SE

Sidor: 82

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Centralafrikanska republiken
 • Séléka
 • Anti-Balaka
 • Frankrike
 • MINUSCA
 • MISCA
 • EUFOR RCA
 • Afrika
 • Centrala Afrika
 • Tchad
 • konfliktdynamik
 • etnisk rensning
 • våld mot civila
 • afrikansk säkerhet
 • humanitär
 • kris

Sammanfattning

Den våldsamma konflikten i Centralafrikanska republiken (CAR) har haft förödande konsekvenser för befolkningen med hundratusentals på flykt och tusentals döda. Trots att konflikten har lett till en polarisering mellan kristna och muslimer så är beskrivningen av konflikten som religiös eller etnisk förenklad och ger begränsad vägledning till det internationella samfundet i dess ansträngningar att ge stöd till en fredlig lösning på konflikten. Denna rapport belyser de underliggande orsakerna till våldet och visar att orsakerna snarare står att finna i en misslyckad demokratiseringsprocess, avsaknad av utveckling och ekonomiska möjligheter, avsaknaden av en fungerande stat samt maktkamp inom den politiska eliten. En detaljerad beskrivning av konfliktförloppet mellan december 2012 och mars 2014 ger en kronologisk översikt över aktörernas beteenden, de utlösande faktorerna till våldet samt den förändrade konfliktdynamiken. Resultaten visar att internationella partners kan stödja landet och dess befolkning på en mängd olika sätt på kort, medellång och lång sikt, genom att tillhandahålla säkerhet och stödja utvecklingsinsatser.