Transnational Threats to Peace and Security in the Sahel. Consequences for state-building and security in Mali

Författare:

 • Magdalena Tham Lindell
 • Kim Mattsson

Publiceringsdatum: 2014-06-30

Rapportnummer: FOI-R--3881--SE

Sidor: 52

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Sahel
 • Sahara
 • Västafrika
 • Mali
 • separatism
 • islamism
 • terrorism
 • organiserad brottslighet
 • AQIM

Sammanfattning

Den här rapporten ger en översikt över de tre främsta transnationella hoten mot säkerhet i Sahel-regionen: väpnad separatism, väpnad islamism och organiserad brottslighet. Analysen visar att företeelserna är nära sammanlänkade vilket bidrog till statens sammanbrott i norra Mali 2012. Idag utmanar grupperingarna statens återetablering i de tidigare ockuperade regionerna och bidrar till ett fortsatt instabilt säkerhetsläge i regionen. Sammanvävningen av hoten innebär att de inte kan bekämpas framgångsrikt såvida inte lösningen utgår från en bred ansats. Att hoten är transnationella innebär att lösningen på Malis nuvarande situation även måste involvera Malis grannländer, stater i den bredare regionen samt det internationella samfundet. De bakomliggande orsakerna till uppkomsten av väpnad separatism, väpnad islamism samt organiserad brottslighet i norra Mali är social utsatthet och bristande mänsklig säkerhet. En varaktig lösning kräver därför ett nytt och inkluderande samhällskontrakt mellan den maliska staten och medborgarna. För att skapa förtroende för staten är de kortsiktigt mest prioriterade frågorna omedelbar förbättring av samhällsservice, upprättande av säkerhet samt ett slut på den straffrihet som i praktiken råder.