A Rude Awakening. Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine

Författare:

 • Niklas Granholm
 • Gudrun Persson
 • Johannes Malminen
 • Jakob Hedenskog
 • Carolina Vendil Pallin
 • Anna Sundberg
 • Johan Eellend
 • Johan Norberg
 • Carina Lamont
 • Tomas Malmlöf
 • Mike Winnerstig
 • Kaan Korkmaz
 • Märta Carlsson
 • Mikael Eriksson
 • Niklas Rossbach
 • Susanne Oxenstierna
 • Bengt-Göran Bergstrand
 • Ulrik Franke
 • John Rydqvist
 • Erika Holmquist
 • Fredrik Westerlund

Publiceringsdatum: 2014-06-16

Rapportnummer: FOI-R--3892--SE

Sidor: 90

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Ukraina
 • Krim
 • energi
 • sanktioner
 • ekonomi
 • internationell rätt
 • Majdan
 • Turkiet
 • Kina
 • Syrien
 • Iran
 • EU
 • USA
 • Nato FN
 • Östersjön
 • beroenden
 • geopolitik
 • interdependens
 • världsordning
 • naturgas
 • Putin
 • säkerhetspolitik

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka de övergripande effekterna av Rysslands aggression mot Ukraina. Medan krisens effekter på Krim och i östra Ukraina har fått mycket uppmärksamhet så har mindre analytiskt fokus riktats bortom regionen och på de möjliga konsekvenserna för det internationella systemet. I denna studie hävdar vi att det inte finns någon väg tillbaka till status quo ante. Konturerna av den nya strategiska situationen börjar skönjas, men de långsiktiga effekterna är ännu oklara. I det första av studiens tio kapitel summeras några av effekterna av krisen och frågan ställs i vilken utsträckning ett systemskifte kan vara på väg i internationella relationer. Studien är indelad i två delar. I del ett tecknas en bakgrund från ukrainskt, ryskt samt EU-perspektiv. Här analyseras några av de underliggande motiven och drivkrafterna för krisens utveckling. I del två behandlas implikationerna av den ryska militära operationen på Krimhalvön, därefter analyseras konsekvenserna för Ukraina och landets framtida utmaningar. Utifrån ett tematiskt angreppsätt analyseras sedan internationell rätt, ekonomi, energi och sanktioner. Därpå behandlas de specifika konsekvenserna för försvars- och säkerhetspolitik. Slutligen analyseras konsekvenser för nyckelaktörer, konflikter och regioner bortom Ukraina.