Security, Stabilisation and State Formation in Somalia: Challenges for Implementing the Somali Compact

Författare:

 • Emma Skeppström
 • Per Nordlund

Publiceringsdatum: 2014-06-27

Rapportnummer: FOI-R--3899--SE

Sidor: 43

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Somalia
 • Somali Compact
 • al-Shabaab
 • fredsbyggande
 • statsbyggande
 • New Deal
 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Afrikas horn

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att analysera de säkerhetspolitiska utmaningarna som Somalia står inför. Detta görs genom att utgå från the Somali Compact, som identifierar ett antal mål för fredsbyggnad och statsbyggnad inom områdena politik, säkerhet, rättvisa, ekonomi samt intäkter och service. Rapporten fokuserar på politik och säkerhet. Somalias regering är inte närvarande i hela landet. Detta komplicerar statsbyggnadsprocessen. Skapandet av ett federalt system har inte varit inkluderande, och det finns en risk att den statsformering som nu sker leder till ytterligare våld och konflikt. Dessutom är det för tidigt att utesluta andra modeller än federalism som grund för den somaliska staten eftersom befolkningen endast haft begränsad möjlighet att säga sitt i denna fråga. Det är fortfarande AU:s insats AMISOM som står för säkerhet i landet. För närvarande genomförs en offensiv i ett försök att förbättra säkerhetsläget. Al-Shabaab har förlorat kontrollen över viktiga områden men är långt ifrån besegrat. Det sker först om det finns verkliga möjligheter för stabilitet, säkerhet och politisk representation. Det är också viktigt att inte glömma bort andra orsaker till konflikt i landet. Vad gäller den somaliska armén så består den fortsatt av olika klanmiliser. Flera försök görs att öka arméns kapacitet men det finns en risk att detta förstärker de splittringar som finns i och med att en klan är överrepresenterad bland de soldater som utbildas. Sammantaget har hittills lite gjorts vad gäller implementeringen av Somali Compact och det ter sig högst oklart om det verkligen finns förutsättningar för implementering.