Artificiell Intelligens - teknisk prognos

Författare:

 • Linus Gisslén

Publiceringsdatum: 2014-11-24

Rapportnummer: FOI-R--3919--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • teknisk prognos
 • artificiell intelligens
 • självlärande maskiner
 • mönsterigenkänning
 • bildigenkänning
 • intelligenta system
 • autonoma farkoster
 • big data
 • cybernetik
 • robotik
 • svärmintelligens

Sammanfattning

Syftet med denna tekniska prognos är att beskriva aktuella och viktiga områden inom artificiell intelligens (AI) och göra en prognos om deras utveckling i framtiden.