Årsrapport 2014, Syntetiska aktörer

Författare:

  • Linus Luotsinen
  • Johan Hedström
  • Kristoffer Hultgren
  • Torbjörn Härje
  • Emil Salling

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3961--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Denna rapport beskriver verksamhet och resultat från projektet Syntetiska aktörer (FoT nr 922:01.03) under året 2014. Projektet har sedan 2009 tillsammans med Markstridsskolan (MSS) arbetat med prototypen POPSIM som är ett simuleringsbaserat verktyg specifikt framtaget för att modellera och simulera mänskliga populationer i urban miljö. Under året har målsättningen med verksamheten varit att tillsammans med MSS genomföra en stabsövning med POPSIM, där staben initialt består av erfarna övningsledare och militära domänexperter. För att möjliggöra en sådan övning har POPSIM utökats med nödvändiga funktioner för spel och övning. POPSIM har bl.a. utökats med: möjlighet att skapa och exekvera militära planer, registrera och analysera utfall från genomförda övningar, och möjlighet att spela över nätverk. Syftet med övningen är främst att undersöka om och hur POPSIM kan användas vid militära stabsövningar. Vidare är syftet att utvärdera POPSIM och dess ingående modeller, identifiera åtgärdspunkter och framtida arbete samt att utvärdera de lärandemål som är kopplade till scenariot för övningen. Utöver arbetet med POPSIM har projektet:  tillsammans med Luftvärnsregementet (LV6) och Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum (FLSC) arbetat med beteendemodeller för luftvärn,  tillsammans med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Norge påbörjat en litteraturstudie med avseende på data-driven beteendemodellering,  medverkat i NATO IST-121 RTG-060 vars målsättning är att skapa en användarrapport om och hur maskininlärning kan nyttjas i och av syntetiska aktörer.