Luftburna noder i marknät - Slutrapport

Författare:

 • Karina Fors
 • Anders Hansson
 • Sara Linder
 • Ulf Sterner
 • Sara Örn Tengstrand
 • Ulrika Uppman

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3973--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ad hoc-nät
 • UAV
 • luftburna noder
 • upphöjda noder
 • robust kommunikation

Sammanfattning

Projektet Luftburna noder i marknät (Lunar) utvärderar kommunikation i nät med både markbundna och luftburna noder. Projektet är ett treårigt FoT-projekt som startade 1 januari 2012 och avslutas 31 december 2014. I den här rapporten sammanfattas de resultat som tagits fram inom projektet. Tre olika scenarion för användande av luftburna noder har analyserats, radiolänksystem, taktiska marknät och kommunikation med helikopter. I radiolänknät kan det vara svårt att ersätta delar av nätet med en luftburen nod och få samma räckvidder, eftersom den luftburna noden troligen använder en enklare antenn. För att få samma räckvidd behövs ofta behövs en antenn med någon form av förstärkning. Den främsta nyttan med luftburna noder i radiolänknät är sannolikt att de möjliggör ett system som inte kräver lika mycket förplanering och totalt sett är mer mobilt, men som har ungefär samma räckvidd som radiolänksystem. I taktiska marknät kan datatakten höjas med hjälp av en luftburen nod. Resultat visar att datatakten kan förbättras avsevärt för broadcast-trafik i ett marknät med en upphöjd nod. Även i nät där trafiken går mellan par av noder, unicast-trafik, har en upphöjd nod visat sig vara användbar. I ett mobilt taktiskt marknät förändras hela tiden länkarna och det är därför svårt att effektivt skicka unicast-trafik och att använda en upphöjd nod kan förenkla problemet avsevärt. För att undvika vådabeskjutning är det önskvärt att helikoptrar kan utbyta data med mobila marknät innan helikoptern kommer inom bekämpningsavstånd. Resultaten från räckviddsanalysen visar att det är möjligt då helikoptern har en hög flyghöjd, 1000 meter, men inte för låga flyghöjder, 5-20 meter. Dessutom visar analyser att helikoptrar som flyger över ett mobilt marknät kan skicka och ta emot trafik i ungefär samma utsträckning som marknoderna under de få minuter som helikoptrarna befinner sig över nätet. Att kunna kommunicera med mobila marknät i samband med överflygning är en efterfrågad förmåga som saknas i befintliga system.