IR-spaning 2012-2014: Slutrapport

Författare:

 • David Bergström
 • Mikael Lundberg
 • Britta Levin
 • Thomas Svensson
 • Maria Axelsson
 • Linnéa Axelsson
 • Johan Eriksson
 • Tomas Hallberg
 • Christina Åkerlind
 • Erika Bilock
 • Julia Hedborg
 • Ola Friman
 • Ingmar Renhorn

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4014--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • spaning
 • övervakning
 • elektrooptik
 • mörkerförmåga
 • night vision
 • IR
 • polarimetri
 • multispektral
 • hyperspektral
 • signalbehandling
 • bildbehandling

Sammanfattning

FoT-projektet IR-spaning har under åren 2012-2014 bedrivit fördjupade studier inom tre passiva elektrooptiska sensorteknikområden; mörkerförmåga, spektral avbildning och polarimetrisk avbildning. Områdena har identifierats som strategiskt viktiga för Försvarsmaktens framtida operativa och taktiska spaningsförmåga för såväl mark-, sjö- som luftarenorna och projektet har haft som syfte att höja kunskaps- och kompetensnivån inom dessa. Studier har varit av både teoretisk som experimentell karaktär och har haft som ambition att skapa en förståelse för hela den komplexa fenomenologikedjan från signaturer till den mänskliga operatören, med fokus på de sensornära frågeställningarna. Projektet har under perioden medfinansierat FOI:s deltagande i EDA-projektet DUCAS (Detection in Urban scenario using Combined Airborne imaging Sensors) samt i EU-projektet AIRBEAM (AIRborne information for Emergency situation Awareness and Monitoring).