Signaturmaterial 2014. Verksamhetsrapport

Författare:

 • Hans Kariis
 • K. Andersson
 • Åsa Andersson
 • Tomas Hallberg
 • Anna Pohl
 • Steven Savage
 • Christina Åkerlind
 • Kent Andersson, FHS

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4021--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signaturmaterial
 • kamouflage
 • material
 • styrbarhet
 • optik
 • radar

Sammanfattning

Projektet "Signaturmaterial" bevakar den civila och militära utvecklingen inom materielteknik med potential för förbättrad signaturanpassning inom alla militärt relevanta våglängdsområden i det elektromagnetiska spektrat. Denna rapport beskriver den aktuella utvecklingen i allmänhet, men särskilt fokuseras på: Biomimetiska material, där man försöker efterlikna och förbättra naturliga material och strukturer, för en spektral design som bättre matchar bakgrunden. Grafen, ett nytt, tunt, lätt, genomskinligt, elektriskt och termiskt ledande, starkt och nobelprisbelönat material med stor framtidspotential, för lättare materiel. Textila material, där den snabba utvecklingen av material för sport- och fritidsbranschen även kan vara till militär nytta, för lägre signatur, bättre temperaturreglering och inbyggda elektriska ledningar. Kort beskrivs även den forskning FOI själv driver, huvudsakligen i syfte att upprätthålla kompetens och högt internationellt anseende på området. De internationella samarbeten på området där vi deltar beskrivs också.