Stabilizing Mali. Neighbouring states'political and military engagement

Författare:

 • Gabriella Ingerstad
 • Magdalena Tham Lindell

Publiceringsdatum: 2015-02-18

Rapportnummer: FOI-R--4026--SE

Sidor: 90

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • Västafrika
 • Sahel
 • Mali
 • Algeriet
 • Burkina
 • Faso
 • Elfenbenskusten
 • Guinea
 • Mauretanien
 • Niger
 • Senegal
 • FN
 • Förenta
 • nationerna
 • MINUSMA
 • ECOWAS
 • AFISMA
 • fredsfrämjande insatser
 • jihadism
 • tuareg
 • utrikespolitik

Sammanfattning

Studiens övergripande syfte är att bidra till en ökad förståelse av det politiska och säkerhetsmässiga sammanhang som FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) verkar i, med ett särskilt fokus på grannländerna. Studien söker identifiera och förklara de olika drivkrafter som fått fem av Malis grannländer (Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea, Niger och Senegal) att bidra med trupp till MINUSMA medan två av dem (Algeriet och Mauretanien) beslutat sig för att inte göra det. Genom en analys av de intressen och motiv som förklarar ländernas politiska och militära engagemang i Mali, uppmärksammar även studien hur grannstaterna kan påverka konfliktlösning i Mali.